Brigaderegels

• Ieder lid dient in het bezit te zijn van een contributiekaart van het lopende jaar.
Deze kaart moet getoond worden bij het kopen van een toegangskaartje.

• Vóór aanvang van de kaartverkoop voor het lesuur dat men zwemt, heeft men geen toegang tot de kleedruimtes.
• Het is niet toegestaan tijdens de lessen of tegen het einde van de les kleding in de wisselcabines te hangen. Leden die in het volgende lesuur zwemmen, willen de mogelijkheid hebben zich in de wisselcabines om te kleden.

• Gebruik kleedkamer;
o Moeders met zonen dienen gebruik te maken van de dameskleedkamer.
o Vaders met dochters dienen gebruik te maken van de herenkleedkamer.
o Het geslacht van de ouder bepaalt dus welke kleedkamer gebruikt wordt. Mocht dit een probleem zijn, dan adviseren wij gebruik te maken van de wisselcabines.

• Kom op tijd! Laatkomers verstoren te veel de les.

• Vóór het zwemmen dient iedere zwemmer te douchen. Na de zwemles mag er kort gebruik gemaakt worden van de douches. Het gebruik van shampoo dient tot het minimum beperkt te worden. Dit ivm het gevaarlijk glad worden van de vloeren.

• Iedere 1e les van de maand wordt er gekleed gezwommen. Dit geldt voor alle groepen vanaf de paarse (5e) groep in het ondiepe. (dus zowel de lage als de hogere diploma’s).

• Het is niet toegestaan met sieraden te zwemmen ivm de veiligheid van de zwemmer zelf als de anderen. Tevens is de kans op zoekraken groot!

• Losse haren (die steeds in het gezicht hangen) komen de zwemtechniek niet ten goede. Lang haar dient in een staart, vlecht o.i.d. gedragen te worden. Dit ook mede i.v.m. de hygiëne.

• Er mag niet met een chloorbril of duikbril gezwommen worden tijdens de les. Tenzij er een medische verklaring voor aanwezig is.

• Tijdens de zwemlessen vragen wij iedereen alleen Nederlands te spreken. Tevens gaan wij respectvol met elkaar om.

• Tijdens het aanleren van de zwemslagen is aanraking niet te vermijden. Fysiek contact zal enkel en alleen plaatsvinden in het kader van opleidingsdoeleinden.
• Het zwemmend redden is een contactsport. Echter fysiek contact mag alleen plaatsvinden als het opleidingsdoeleinden betreft.

• Ivm de privacy van alle zwemmers is het niet toegestaan tussendoor foto’s en video-opname te maken. Het maken van dergelijke opnames is alleen mogelijk tijdens de eerste les van kinderen, tijdens kijkdagen en tijdens het diplomazwemmen.
Wij vragen u geen foto’s van andere kinderen en onze instructieleden (zonder toestemming) op sociale media te plaatsen.
• Tijdens onze lessen kunnen er wel door het instructieteam beeldopnames gemaakt worden. De beelden zullen, alleen intern, gebruikt worden voor opleidingsdoeleinden. De beelden zullen na gebruik vernietigd worden. Mocht u bezwaar hebben, kunt u dit aan ons kenbaar maken.

Bestuur Schiedamse Reddingsbrigade