Zwem ABC

Wij bieden de opleiding voor het Zwem ABC. Het Zwem ABC sluit aan bij de vaardigheden die in de huidige tijd nodig zijn, bij het zwemmen in de subtropische zwemparadijzen en bij het recreëren in, op en rond het buitenwater. Het Zwem ABC kent een logische opbouw, waardoor kinderen bij het behalen van ieder diploma vaardiger wordt en daarmee wordt het zwemmen vertrouwd en veilig. Niet alleen de zwemslagen staan centraal, maar vooral ook het veilig en vrij bewegen in het water. Om het Zwem ABC te kunnen en mogen geven, zijn wij aangesloten bij het Nationale Raad Zwemveiligheid en voldoen aan de kwaliteitscriteria die gesteld worden om het Zwem ABC te mogen geven.

Tijdens onze lessen vinden we het belangrijk dat kinderen plezier hebben in het leren zwemmen. Spelenderwijs worden vaardigheden aangeleerd en vervolgens veel geoefend zodat kinderen de zwemslagen en vaardigheden steeds beter gaan beheersen. Door herhaling op de langere termijn worden basisvaardigheden vanuit gewenning aangeleerd.