Diploma A, B en C

In de groepen voor de nationale zwemdiploma’s A, B en C, wordt er gewerkt volgens een lesplan. Aan de hand van dit lesplan wordt er gewerkt aan de diverse eisen die voor de diploma’s gesteld worden. De vaardigheden worden door de instructeurs van de groepen bijgehouden op de map die zij gebruiken tijdens hun lessen in het zwembad. We werken met een coördinator die het overzicht houdt en de instructeurs daar waar nodig ondersteunt. Uw vragen over de vaardigheden kunt u aan de coördinator stellen. Dit kunt u doen na de les van uw kind.

Er wordt 3x per jaar diploma gezwommen (maart, juni en november). Aan de hand van de vaardigheden wordt bepaald of een kind diploma kan zwemmen. Deze Nationale Zwemdiploma’s worden door onze eigen examinatoren Nationale Zwemdiploma’s afgenomen. Periodiek bezoekt een gedelegeerde van het Nationale Raad Zwemveiligheid het diploma zwemmen. Deze houdt tijdens het examen toezicht en controleert de kwaliteit.