Historie

De Schiedamse Reddingsbrigade is voortgekomen uit de arbeidersjeugdcentrale en werd officieel opgericht op 5 september 1927. Om lid te kunnen worden moest je voldoen aan de volgende eisen:

  1. Met succes afleggen van 150m borstslag, 50m rugslag en springen van de lage plank.
  2. In het bezit zijn van een hoog gesloten badpak.

Het enige zwembad dat Schiedam rijk was, was het openwaterbad aan de West Frankelandsedijk in de Gorzen, wat een afgescheiden gedeelte was van de Maas. Aangezien je pas lid kon worden van de SRB als je kon zwemmen, hebben velen hier aan de hengel in de zomermaanden het zwemmen geleerd bij de zwemschool in dit open bad. De ervaren SRB -ers waren in de jaren ’30 graag geziene gasten ino.a. de Schie en Poldervaart. Als deze mensen met hun bekende SRB insigne verschenen, durfden ook anderen het water in.

In 1935 werd het voormalige Sportfondsenbad geopend maar het duurde tot 1937 voordat ook de SRB hier is gaan zwemmen. In de oorlogsjaren werd er weinig gezwommen, echter de demonstraties gingen normaal door. In deze tijd werd er door enkele leden een zogenaamde duikklok gebouwd, waarmee men
7 tot 10 minuten ongedeerd onder water kon blijven met 2 man. Voor de familieleden op de kant was het vaak moeilijker dan de mensen in de duikklok. Het bad aan de West Frankelandsedijk is nog tot 1953 gebruikt, ook door de SRB. In 1953 werd de SRB zowel bij de watersnoodramp als daarna betrokken bij de dijkbewaking in de regio, in samenwerking met de BB.

In 1958 werd het elementair zwemmen ingevoerd bij de SRB, zodat aan de toelatingseisen niet meer hoefde te worden voldaan. Na deze invoering steeg het ledental snel, met een top van bijna 1450 leden. Om het peil van de instructie te handhaven werd in de zestiger jaren gestart met zwemonderricht aan de groep instructeurs op de zondagmorgen om 07.30 uur.

In het midden van de jaren 60 werd er ook assistentie verleend aan de strandbewaking te ’s Gravezande. Later echter op Kijkduin op verzoek van de Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade i.v.m. gebrek aan mensen. Jarenlang is dit gebied dan ook bewaakt door puur SRB-ers. Meerdere reddingen staan op onze naam.
Vele schiedammers hebben inmiddels bij de Schiedamse Reddings Brigade leren zwemmen en diploma’s behaald. Het zwembrevet a en b, brevet 1 t/m 6 en de hogere bonddiploma’s van de KNBRD zijn door velen behaald. Daarnaast heeft het merendeel van de instructieleden een instructeurdiploma behaald.