Informatie

Voor informatie en het aanmelden van zwemlessen kunt u ons een mail sturen; info@reddingsbrigade-schiedam.nl

Vragen over de vaardigheden kunnen voor of na het lesuur gesteld worden aan een van de coördinatoren.

Mocht u een klacht hebben, horen wij dat graag via de mail. Wij proberen u binnen een week antwoord te sturen; info@reddingsbrigade-schiedam.nl

Het Zwemmend Redden is een contactsport. Aanraking is niet te vermijden, echter fysiek contact zal enkel en alleen plaatsvinden als het opleidingsdoeleinden betreft.

De Schiedamse Reddingsbrigade wil graag een veilige omgeving zijn voor haar zwemmers. Daarom houden onze medewerkers zich aan de gedragscode van de zwembranche. Hierin staat beschreven wat wel en niet aanvaardbaar is bij het omgaan met de leerlingen.

Gedragscode zwembranche

Bij het leren zwemmen e leren redden van drenkelingen kan niet voorkomen worden dat leerlingen aangeraakt worden. Het vasthouden of aanraken bij de zwemles kan als confronterend worden ervaren. Mocht u behoefte hebben hierover te praten, kunt u kosteloos contact opnemen met  Centrum Veilig Sport.

Voor verdere informatie over het werk van Reddingsbrigade Nederland verwijzen wij naar de website; www.reddingsbrigade.nl

Ivm de privacy van alle zwemmers en instructeurs, is het niet toegestaan tussendoor foto’s en video-opname te maken. Het maken van dergelijke opnames is alleen toegestaan tijdens de eerste les van kinderen en tijdens het diplomazwemmen. Wij vragen u geen foto’s van andere kinderen en onze instructieleden (zonder toestemming) op sociale media te plaatsen. Tijdens onze lessen kunnen er wel door het instructieteam beeldopnames gemaakt worden. De beelden zullen, alleen intern, gebruikt worden voor opleidingsdoeleinden. De beelden zullen na gebruik vernietigd worden. Mocht u bezwaar hebben, kunt u dit aan ons kenbaar maken.