Privacyverklaring

De Schiedamse Reddingsbrigade hecht veel waarde aan bescherming van persoonsgegevens. Er zal zorgvuldig met persoonsgegevens van leden omgegaan worden. Er wordt gewerkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 • De persoonsgegevens van uzelf of uw minderjarige kind, slaan wij op in de ledenadministratie.
  Dit zijn de volgende gegevens; Voor- en achternaam
  Geboortedatum en geboorteplaats
  Geslacht
  Adresgegevens
  Telefoonnummer
  email adres
  Lidmaatschapsnummer
  Medische gegevens, mits van toepassing
  Bankrekeningnummer
 • De Schiedamse Reddingsbrigade gebruikt de persoonsgegevens voor het jaarlijks factureren van het lidmaatschapsgeld.
 • De Schiedamse Reddingsbrigade zal de administratie (uitgifte en beheren) rondom diploma’s/ certificaten/workshops (Reddingsbrigade Nederland, NRZ, Oranje Kruis) verwerken via de persoonsgegevens.
 • De behaalde diploma’s worden in de ledenadministratie opgenomen.
 • Op de werklijsten die door instructeurs in het bad worden gebruikt, staat de voor- en achternaam en medische gegevens. Deze lijsten worden gebruikt om aanwezigheid en vorderingen van de leden bij te houden. De werklijsten worden iedere 3 tot 4 maanden vernieuwd. Oude lijsten worden vernietigd.
 • De op de gezondheidsverklaring vermelde medische gegevens worden opgeslagen in de ledenadministratie en worden alleen op de werklijsten vermeld als deze van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling met betrekking tot de aan te leren vaardigheden en de veiligheid tijdens de zwemlessen.
 • Instructeurs hebben getekend voor het feit dat zij persoonsgegevens niet mogen delen met derden.
 • Door lid te zijn van de Schiedamse Reddingsbrigade is men automatisch lid van de Reddingsbrigade Nederland. Persoonsgegevens zullen gedeeld worden met Reddingsbrigade Nederland ivm verzekeren van leden en diploma administratie.
 • De Schiedamse Reddingsbrigade deelt alleen gegevens met derden wanneer dit strikt noodzakelijk is.
 • U heeft het recht om uw gegevens in te zien en wijzigingen door te geven. U kunt hiervoor contact opnemen met secretariaat@reddingsbrigade-schiedam.nl.
 • Tijdens kijkdagen kunt u op de werklijst in het zwembad de vaardigheden van uw kind inzien.
 • Bij opzegging van het lidmaatschap worden na 2 jaar alle persoonsgegevens uit onze administratie verwijdert.
 • Wij zullen geen namen, foto’s en ander beeldmateriaal op onze website en facebook pagina plaatsten. Mochten wij wel beeldmateriaal willen plaatsen, zullen wij u hier toestemming voor vragen en kunt u middels een handtekening deze toestemming verlenen.
 • Tijdens onze lesuren kunnen er beeldopnamen gemaakt worden. Deze beeldopnamen worden gebruikt voor opleidingsdoeleinden van onze instructeurs. Na het bekijken van deze beeldopnames met betreffende instructeur zullen de beeldopnames vernietigden worden. Tussen het opnemen van beeld en vernietigen zit maximaal 14 dagen. Mocht u bezwaar hebben tegen het opnemen van deze beeldopnamen kunt u bij ons een formulier ophalen waarop u uw bezwaar aantekent. Wij zullen dan van u of uw kind geen beeldopname maken voor opleidingsdoeleinden.
 • De Schiedamse Reddingsbrigade houdt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden u aan regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen op onze website (www.reddingsbrigade-schiedam.nl) voor een update.
 • Cookie gebruik op onze website
  • wij gebruiken alleen Google-Analytics cookies
  • wij hebben hiervoor een bewerkersovereenkomst met Google gesloten
  • het laatste octet van uw IP-adres wordt gemaskeerd
  • de gegevens worden niet gedeeld met Google
  • er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
  • Als U wilt voorkomen dat er Google-Analytics cookies worden gebruikt dan kunt U daarvoor de volgende plugin installeren
   Google Analytics Opt-out Browser Add-on

Bestuur Schiedamse Reddingsbrigade