Algemene ledenvergadering 2020

Woensdag 26 februari hebben we onze algemene ledenvergadering gehouden.
Tijdens deze vergadering zijn een aantal leden in de bloemetjes gezet. Wij feliciteren alle jubilarissen met hun behaalde mijlpaal, onder meer 70 jaar, 60 jaar, 40 jaar en 25 jaar lid.
Er is afscheid genomen van Dhr Solcer als bestuurslid. Wij bedanken hem voor zijn inzet.
Dhr van Zwieten heeft het erelidmaatschap in ontvangst mogen nemen.